Odstránenie mílií

Mílie odstránenie poliklinika frais

Popis služby

Odstránenie mílií – do 5 ks (len mílie)

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.