MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD.

Algeziologická ambulancia

Oddelenie algeziológie na našej poliklinike FRAIS patrí medzi najlepšie vybavené a odborne obsadené oddelenia na Slovensku zaoberajúce sa liečbou chronickej bolesti. Zárukou vysokej odbornosti je aj zakladateľ a riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., ktorý má viac ako 30-ročnú prax v odbore a ktorý je zároveň priekopníkom najmodernejších laserových a endoskopických operácií chrbtice na Slovensku.

Práve algeziológia sa zaoberá liečbou rôznych chronických bolestivých syndrómov, ktoré už nemožno v bežnej praxi liečiť na požadovanej odbornej úrovni. Popri nosných bolestiach pohybovo-oporného aparátu, ako chrbtice, interverbálneho disku (platničky), kolenných, bedrových, lakťových, facetových a ďalších kĺbov, ako aj úžinových syndrómov, svalov a šliach sa na našej klinike venujeme tiež špecifickým bolestiam. Naši odborníci vám vedia pomôcť s chronickými bolesťami hlavy, neuropatickými, onkologickými bolesťami, bolesťami v spojitosti s cukrovkou a podobne.