Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 3. marec 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

SAPIENTIA, s.r.o. s.r.o.
Brigádnická 54, 84110 Bratislava, Slovensko
Slovensko
E -mail: info@frais.clinic
Telefónne číslo: +421252444022

Právny zástupca (zástupcovia) SAPIENTIA, s.r.o. s.r.o.:

Konateľ spoločnosti

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I pod licenciou alebo registračným číslom:

Vložka číslo: 26836/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.