MUDr. Lucia Michael

Dermatovenerologická ambulancia

Naši skúsení dermatológovia a dermatovenerológovia vám vedia poradiť s rôznymi ťažkosťami v oblasti všeobecnej dermatológie, ale a rôznych špecifických, či už kožných zdravotných, ako aj estetických problémov.

Aby sme lepšie pochopili príčinu vášho problému, naši odborníci si vždy s vami dohodnú na úvod vstupnú konzultáciu. Tá pozostáva z anamnézy, teda pohovoru s cieľom čo najpresnejšie špecifikovať vaše zdravotné ťažkosti a aktuálny zdravotný stav. Ďalej je veľmi podstatné vedieť, či sa v súčasnosti aj liečite na nejaké závažnejšie ochorenia a aké lieky užívate, či máte nejaké alergie a podobne. Presnosť a komplexnosť týchto informácií nielen urýchli vstupnú prehliadku, ale spolu s následným vyšetrením pomôže aj čo najpresnejšie stanoviť diagnózu a prípadné nasadenie liečby.

Tešíme sa na stretnutie s vami a veríme, že spolu nájdeme riešenie pre váš zdravotný problém.