Adheziolýza – minilaparoskopická operácia zrastov

Potravinová intolerancia

Popis služby

Abnormálne spojenia medzi tkanivami a orgánmi. Niekedy vrodené, oveľa častejšie však ako následok zápalov alebo operácií v oblasti podbrušnice. Tak sa dajú stručne charakterizovať zrasty, zdravotný problém, ktorý sa dá riešiť len chirurgickou cestou. V Poliklinike FRAIS ich dokážeme odstrániť veľmi šetrnou technikou minilaparoskopie.

Prečo práve minilaparoskpia?

Táto najmodernejšia metóda vyrieši dva problémy naraz. Zbaví vás potenciálne rizikových zrastov a zároveň je prevenciou pred vznikom nových. Minimalizuje totiž operačný rozsah pri zachovaní nevyhnutnej radikálnosti výkonu – využívajú sa porty s vonkajším rozmerom iba 3 milimetre. Ide o nepatrné vpichy, vďaka čomu sa pacient vyhne nežiadúcej incízii a s ňou spojeným rizikám. A medzi ne patria aj pooperačné zrasty, ktoré sú najproblematickejšie a vyskytujú sa veľmi často ako následok otvorenej chirurgie. Vznikajú na základe traumaticky zmeneného peritoneálneho povrchu.

Zrasty sa nemusia prejavovať priamymi príznakmi, môžu však spôsobovať rôzne chronické klinické ťažkosti, ako je napríklad obštrukcia tenkého čreva.
Adheziolýza pomocou minilaparoskopie je teda plnohodnotnou alternatívou, pri ktorej pacient dostáva rovnakú starostlivosť s výraznými benefitmi vrátane vyššieho komfortu a skrátenej doby hospitalizácie. Samotný zákrok trvá kratšie, nižšia je aj potreba pooperačnej medikamentóznej liečby, pacienti dokázateľne užívajú menej analgetík. Pre mnohých sú dôležité i minimálne viditeľné následky v podobe jaziev na ich tele.

Priebeh operácie, rekonvalescencia

  1.  Všetky predoperačné vyšetrenia vykonávame výhradne v našom zariadení.
  2. Po vstupnej konzultácii chirurg dôkladne zhodnotí váš zdravotný stav. Vysvetlí vám možnosti operácie a s ňou spojené obmedzenia a riziká.
  3. Výkon prebieha v celkovej anestézii, pri ktorej naši anestéziológovia používajú najnovšie postupy a prípravky. Samotný operačný zákrok trvá približne 90 minút.
  4. V niektorých prípadoch pacienti už v priebehu 4 – 5 hodín po ukončení operácie môžu s doprovodom odísť do domácej starostlivosti. V iných môže lekár odporučiť jednodennú hospitalizáciu v našom zariadení.
  5. Po operačnom výkone je dôležité prísne dodržiavať odporučenia lekára.

Výhody minilaparoskopie

  •  Veľmi malý rozmer vstupných otvorov, bez nutnosti šitia – žiadne jazvy. Stopy po zavedení mikroinštrumentov v dĺžke iba 3 až 4 milimetre.
  • Jednodňová chirurgia
  • Rýchlejšia rekonvalescencia, PN nie je potrebná
  • Minimálne pooperačné bolesti

Otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi konvenčnou laparoskopiou a minilaparoskopiou? 

Pri klasickej laparoskopii sa používajú nástroje s priemerom až 12 mm. Aj keď v porovnaní s otvorenou chirurgiou je zásah minimálny, narušenie a stres organizmu je citeľný, jazvy je potrebné zašiť a vyžaduje sa tiež dlhšie hojenie. V prípade minilaparoskopie majú inštrumenty priemer iba 3 mm. Jazvy sú takmer neviditeľné, pooperačné bolesti sú minimálne či dokonca žiadne, rekonvalescencia trvá iba jeden až dna dni. Do bežného života sa tak vrátite prakticky okamžite.

Je minilaparoskopická operácia bezpečná? 

Áno, ide o veľmi presnú a bezpečnú techniku, ktorá len minimálne zasahuje do organizmu. Výrazne sa tak redukujú riziká spojené s klasickou operačnou technikou – poškodenie tkanív, krvácanie a rôzne infekcie. V podstate nulová potreba analgetík eliminuje pooperačnú záťaž organizmu aj psychologické dopady na pacienta. Samozrejme, ide o chirurgický zákrok a tak sa isté štandardné riziká vylúčiť nedajú.

Aká je rekonvalescencia po minilaparoskopickej operácii? 

Do domácej starostlivosti ide pacient už na druhý deň, v niektorých prípadoch aj v deň operácie. Zvyčajne pociťuje isté minimálne bolesti, tie však na druhý deň väčšinou vymiznú. Sedem dní sa vyžaduje pokojnejší režim bez fyzickej aktivity. Ak si ju nevyžaduje vaša práca, môžete už na druhý alebo tretí deň ísť späť do zamestnania.

Aké budú po minilaparoskopickej operácii kozmetické následky, jazvy? 

Minilaparoskopická operácia vyrieši váš zdravotný problém, ale na tele po sebe nezanechá takmer žiadne estetické stopy. Jazvy sú takmer nebadateľné. Nie je potrebné šitie, rezy majú len niekoľko milimetrov.

Pre koho je operácia technológiou minilaparoskopie vhodná? 

Je ideálna pre každého, komu je chirurgický zákrok indikovaný z dôvodu potenciálneho rizika komplikácií, alebo ak trpí pretrvávajúcimi ťažkosťami. Bonusom k tomu je, že jeho telo nezostane poznačené jazvami, zákrok je šetrný, bez následných bolestí a umožňuje rýchly návrat do  bežného života. Absolvovanie minilaparoskopického zákroku v Poliklinike FRAIS je tiež vhodné pre každého, kto nechce na vyriešenie svojich problémov čakať mesiace, ale sa ich chce zbaviť okamžite. Termín operácie vám naplánujeme najneskôr do 10 dní, bežne však už v rámci daného týždňa.

Minilaparoskopia nemá zásadné obmedzenia. Nie je však vhodná pri akútnych stavoch a kontraindikáciou môže byť tiež nadmerná obezita. Vhodnosť zákroku posúdi vždy chirurg na vstupnom vyšetrení.

Môže sa stať, že minilaparoskopia nebude pri operácii dostatočná? 

Pri každej laparoskopickej aj minilaparoskopickej operácii existuje isté riziko konverzie (prechod na väčšie nástroje, alebo v istých prípadoch na otvorenú chirurgiu), ktoré môže byť zapríčinené napríklad neočakávaným nálezom. Z praxe však k takýmto prípadom dochádza iba veľmi výnimočne, podľa druhu zákroku rádovo v 1 zo 100 – 1000 prípadov.

Bude po operácii potrebná hospitalizácia? 

Pacienti odchádzajú do domácej starostlivosti nasledujúci deň po operácii, v niektorých prípadoch (na základe posúdenia operatéra) už v rámci daného dňa. Prenocovanie pod dohľadom špecializovaného personálu je potrebné z preventívnych dôvodov.

Je na vykonanie zákroku potrebná celková anestézia? 

Áno. Vo všeobecnosti platí, že pri zákrokoch v oblasti brušnej dutiny je takáto anestézia z bezpečnostných dôvodov nevyhnutná.

Ako rýchlo sa po operácii budem môcť vrátiť do práce? 

Rekonvalescencia po minilaparoskopii je extrémne rýchla. Pacienti po operácii obvykle nepociťujú žiadne ťažkosti ani bolesti a návrat do bežného života je takmer okamžitý. Počas siedmich dní je dôležité dodržiavať pokojový režim bez náročných fyzických aktivít. Ak nevykonávate fyzickú prácu, návrat do zamestnania je možný už do dvoch dní.

Ako dlho po operácii budem pociťovať bolesti? 

Prevažná väčšina pacientov po dvoch dňoch nepociťuje žiadne bolesti. Počas prvého dňa môžu byť v oblasti zákroku citeľné slabé až mierne bolesti, ktoré sa v prípade potreby eliminujú bežne dostupnými analgetikami.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.