Hysteroskopia

Gynekológia Hysteroskopia poliklinika FRAIS

Popis služby

Sú prípady, kedy ultrazvuk nedokáže odhaliť ochorenie, ktoré postihuje kanál krčka maternice a dutinu maternice. To je úloha pre hysteroskopiu. Umožní nielen ich detailné zobrazenie, ale podľa potreby aj okamžité operačné riešenie zisteného problému. Na poliklinike FRAIS využívame najmodernejšie postupy vrátane miniinvazívnej endoskopickej metódy riešenia tohto problému.

V rámci diagnostickej hysteroskopie sa snažíme vyhľadať príčiny zdravotných ťažkostí. Tie môžu zahŕňať neplodnosť, niektoré vrodené vývojové chyby maternice, polyp krčka alebo sliznice maternice, podozrenie na zrasty v dutine maternice, myóm rastúci do dutiny maternice, posúdenie sliznice maternice. Diagnostická hysterioskopia nám pomôže aj v prípade potreby potvrdenia, resp. vyvrátenia diagnózy, akou je napr. podozrenie na vrodenú vývojovú chybu maternice.

Operačná hysteroskopia je indikovaná na operačné riešenie existujúceho problému, napr. odstránenie septa – priehradky v dutine maternice. Po jej absolvovaní odchádzate v prípade dobrého zdravotného stavu už po niekoľkých hodinách domov.

Priebeh operácie a rekonvalescencia

  • Výkon prebieha v celkovej anestézii. Potrebné je preto absolvovať niekoľko dní pred operáciou predoperačné vyšetrenie. To absolvujete priamo na našej klinike.
  • Na plánovaný výkon musíte prísť nalačno.
  • Po príprave operačného poľa sa podľa potreby mierne rozšíri kanál krčka maternice, cez ktorý sa zasunie optika hysteroskopu za stálej aplikácie sterilnej tekutiny do kanála krčku maternice a následne do dutiny maternice.
  • Optika hysteroskopu je napojená na kameru a monitor. Operatér na monitore vidí lokálny nález v kanáli krčka maternice a v dutine maternice.
  • Priebeh hysteroskopie závisí od jej indikácie, zistenej diagnózy a potrebe operačného riešenia.
  • Po výkone vás skontroluje operatér a v prípade dobrého pooperačného stavu ste následne prepustená do domáceho liečenia.
  • Počas rekonvalescencie je nutné dodržiavať oddychový režim, vyvarovať sa dvíhania ťažkých bremien a aktivít, ktoré by viedli ku krvácaniu, resp. zaneseniu infekcie (nepoužívať menštruačné tampóny, vaginálne výplachy, obmedziť pohlavný styk aspoň po dobu 3 – 4 týždňov). Odporúča sa len sprchovanie, nie kúpanie. Krátky čas po výkone môže pacientka slabo krvácať.

Môžu po výkone nastať komplikácie?

Veľmi zriedkavo môže nastať krvácanie, embolizácia, trombóza alebo perforácia steny maternice.

Ostáva pacientka po výkone hospitalizovaná?

Pacientka po výkone môže opustiť zdravotnícke zariadenie už po niekoľkých hodinách. Pred odchodom do domácej liečby je každá pacientka poučená o svojom zdravotnom stave a dohodne si termín  kontroly v závislosti od diagnózy a operačného výkonu.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.