Konzultácia a vstupné proktologické vyšetrenie

Proktologická ambulancia poliklinika FRAIS

Popis služby

Konzultácia a vstupné proktologické vyšetrenie

Dlhoročná prax, diskrétnosť, citlivý a individuálny prístup. Tieto očakávania pacientov dvojnásobne platia pri riešení intímnych zdravotných problémov. Na našej poliklinike FRAIS to veľmi dobre chápeme. Neodkladajte preto už návštevu koloproktologickej ambulancie a príďte k nám. Zveríte sa do starostlivosti našich špičkových odborníkov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Ambulancia koloproktológie je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení konečníka a konzultačnú činnosť ochorení hrubého čreva spojenú s eventuálnou ambulantnou konzervatívnou terapiou. Pokročilejšie štádiá ochorení vyžadujúce zákrok nad rámec jednodňovej chirurgie v poliklinike FRAIS riešime v kooperácii s vyššími univerzitnými a špecializovanými pracoviskami, pričom odporúčame vyšetrovacie postupy a spolupracujeme s ich odborníkmi. Ponúkame tiež konzultácie v oblasti koloproktológie, staráme sa nielen o chronické a recidivujúce ťažkosti, ale aj o akútne vzniknuté problémy.

Zdravotnícku starostlivosť v našej koloproktologickej ambulancii poskytujeme podľa najnovších medicínskych výsledkov v rámci tzv. “evidence based medicine”, teda na základe medicíny dôkazov. Vychádzame z vlastných klinických skúseností, najlepších a najnovších vedeckých poznatkov a preferencií, potrieb a želaní pacienta.

Ťažiskom činnosti ambulancie je teda diagnostika a liečba ochorení konečníka, a to predovšetkým:

  • hemoroidov
  • trhlín /fisúr/
  • fistúl
  • polypov v oblasti análneho kanála a dolnej časti konečníka
  • bolestivého syndrómu
  • svrbenia
  • zápalových ochorení
  • abscesov

Hemoroidy

Sú najčastejšou diagnózou liečenou v proktologických jednodňových centrách a ambulanciách. Ide, samozrejme, o veľmi chúlostivý problém, o to dôležitejšie však je vyhľadať pri ňom lekára čo najskôr.

Podľa umiestnenia ich delíme na vnútorné a vonkajšie. Vnútorná zlatá žila sa nachádza vo vnútri konečníka a prezrádza ju predovšetkým krvácanie. Vonkajšie hemoroidy bývajú bolestivé aj na dotyk, zvyknú prasknúť, svrbia, pália, mokvajú a môžu sa i zapáliť. Vo všeobecnosti dnes hovoríme o členení na 4 štádiá hemoroidného ochorenia.

Prvé často odhalí len vyšetrenie, pretože môže byť úplne bez prejavov, prípadne sa prejavuje svrbením či pálením. V druhom, pokročilejšom štádiu, sa jednotlivé žilové uzly pri vyprázdňovaní nadúvajú a môže prísť k ich prolapsu (vyklenutiu). Po stolici sa však samé reponujú dovnútra. Tretie štádium hemoroidov je ešte komplikovanejšie, nakoľko k samovoľnej repozícii už nedochádza. Pacient si tak zlatú žilu zatláča sám, čo spôsobuje opuchy či zápalové  komplikácie, ktoré sa môžu prejavovať aj hlienom či krvou na spodnom prádle. Štvrté štádium je už charakteristické krvácaním, zápalom, trombotizáciou hemoroidov vystúpených z análneho otvoru. Viac informácií o hemoroidoch nájdete TU.

Fistuly

Pojmom análne fistuly (análne píšťaly) označujeme tunely či cesty v okolí konečníka. Vytvoria sa, ak dôjde k infikovaniu prirodzených žliaz konečníka. Kompletné fistuly ústia až v konečníku, čím môže dochádzať k úniku stolice. V prípade nekompletných fistúl uniká iba hnis, ktorý vznikol v dôsledku zápalu. Pri fistulách pátrame po vnútornom a vonkajšom ústí a určujeme polohu vzhľadom ku zvieraču. Po indikácii pacienta sa liečia chirurgicky – odstránením.

Polypy

V prípade prítomnosti polypov a nádorov posudzujeme veľkosť, tvar, povrch, uloženie vzhľadom ku zvieraču a odoberáme histologickú vzorku za účelom vylúčenia zhubného nádoru (rakoviny). Následné odstránenie je možné chirurgicky v rámci jednodňovej chirurgie.

Abscesy

Análne abscesy, teda zápalové ochorenie s prítomnosťou hnisu v oblasti konečníka sú veľmi obmedzujúce a bolestivé. Okrem vyvolávania teploty pacientom dokonca znemožňujú aj tak bežné činnosti ako sú sedenie či spánok. Abscesy dokážeme diagnostikovať a následne  sprostredkujeme ošetrenia na špecializovaných pracoviskách.

Fisúry

Análna fisúra je trhlina v oblasti konca análneho otvoru. Predpokladá však, že vznikne následkom príliš tvrdej stolice, prípadne dlhotrvajúcej riedkej stolice. Presné príčiny vzniku však nie sú známe. Na úvod sa pomocou mastí a liekov volí konzervatívna liečba, neskôr je možné použiť dilatátory. V prípade indikácie lekárom pristupujeme k chirurgickej liečbe.

Diagnostika

Stanovenie diagnózy ochorenia sa opiera o anamnestické údaje zistené počas rozhovoru s pacientom. Lekár sa pri rozhovore snažíme získať údaje o krvácaní, charaktere bolesti, dĺžke trvania ťažkostí, frekvencii, výtoku, prítomnosti svrbenia, o návykoch a životnom štýle, stravovaní a pod. Na základe týchto údajov určujeme diagnostický plán vyšetrení.

Nasledujú vyšetreniami podľa druhu ochorenia. Zvyčajne začíname indagačným vyšetrením konečníka a nasleduje endoskopické vyšetrenie proktoskopom (vyšetrenie oblasti análneho kanála) alebo rektoskopom, pri ktorom vyšetrujeme konečník do väčšej hĺbky. Tieto úkony dávajú vizuálny obraz o stave análneho kanála a dolného konečníka, o anatomických pomeroch, chorobných nálezoch na stene a sliznici ako sú prítomnosť trhlín, fistulačných otvorov, hemoroidálnych
Pri zápalovo vyzerajúcich zmenách na sliznici odoberáme histologické vzorky za účelom vylúčenia malignity resp. stanovenia pôvodu zápalu v zmysle Crohnovej choroby, ulceróznej formy proktitídy, alebo inej formy zápalu.

Liečba

Na základe vyšetrenia a štádia choroby sa určuje liečba. Jej možnosti sú široké – od úpravy životného štýlu, životosprávy, stravovania, fyzickej aktivity, hygienických návykov, cez konzervatívnu liečbu s podávaním mastí a tabletiek, až po rôzne typy chirurgickej intervencie.
Na základe vyšetrení rozhoduje o najvhodnejšom prístupe špecialista. Samozrejme všetko prebieha po dohode s pacientom, ktorý dostane všetky informácie o zdravotnom náleze, navrhovanej liečbe, aj o možných komplikáciách.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.

Súvisiace služby