Liečba stresovej inkontinencie

Liečba stresovej inkontinencie laserom poliklinika frais

Popis služby

Liečba stresovej inkontinencie – Inconti Laser (1 sedenie)

Trpíte mimovoľným únikom moču pri námahe? Na našej poliklinike FRAIS vám dokážeme pomôcť s využitím najmodernejšej metódy – laserovým ošetrením prostredníctvom IncontiLase. Až 94 percent pacientiek po jeho absolvovaní zaznamenalo zlepšenie a dve tretiny úplné vymiznutie ich problému. Zákrok je bezbolestný a dovoľuje okamžitý návrat k bežnej každodennej činnosti.

Klinické testy potvrdili, že IncontiLase je efektívna, bezpečná a komfortná liečba na zmiernenie symptómov pre pacientky s miernou a strednou formou inkontinencie. Toto neinvazívne ošetrenie Er:YAG laserom od Fotony s patentovanou technológiou „SMOOTH-mode“ je založené na neablatívnej fototermálnej stimulácii tvorby kolagénu. Neokolagenizácia, stiahnutie pošvovej sliznice a fascia panvového dna (bohatá na kolagén) vedú k väčšej podpore močového mechúra a návratu mechanizmu kontinencie k normálu.

Prakticky bezbolestný postup bez rezania alebo stehov si nevyžaduje žiadne špeciálne prípravy či opatrenia, ani následné užívanie analgetík alebo antibiotík. Pacientky po absolvovaní ošetrenia uviedli zlepšenie vo všetkých meraných parametroch, pričom štúdie nezaznamenali žiadne nežiaduce účinky.
Pre stanovenie typu močovej inkontinencie je mimoriadne dôležité získať od pacientky kompletné informácie o jej problémoch. Samotná diagnostika zahŕňa komplexné gynekologické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie moču a pošvového prostredia, funkčné klinické a laboratórne testy, štandardizované dotazníky, mikčné denníky, zobrazovacie metódy a urodynamické vyšetrenie.

Čo to je?

Inkontinencia je mimovoľný a vôľou neovládateľný únik moču. Nejde o samostatné ochorenie, ale o príznak, ktorý poukazuje na viac alebo menej komplexnú organickú a/alebo funkčnú poruchu dolných močových ciest. K inkontinencii moču teda dochádza pri narušení základných funkcií dolných močových ciest – močového mechúra a močovej trubice. K jej vzniku dochádza bez ohľadu na vek. V prípade žien sa na ňom významne podieľa oslabenie panvového dna následkom pôrodov a gynekologických operácií, obezita, namáhavá fyzická práca a aj genetická dispozícia každého jedinca.

V praxi sa zjednodušene rozlišuje inkontinencia uretrálna (stresová, urgentná, zmiešaná, reflexná a z pretekania) a extrauretrálna (nejde o inkontinenciu moču v pravom zmysle, ale o odtekanie moču patologickou cestou). Stresová inkontinencia sa prejavuje ako mimovoľný únik moču spojený s fyzickými aktivitami, akými sú napríklad beh, skákanie, dvíhanie predmetov, kašeľ, kýchanie a podobne.

V klinickej praxi je z hľadiska liečby dôležité rozlišovať medzi dvoma najčastejšie sa vyskytujúcimi typmi inkontinencie moču – stresovou a urgentnou, prípadne tzv. zmiešanou formou inkontinencie moču, pri ktorej sa súčasne prejavujú príznaky stresovej aj urgentnej formy.

Inkontinenciu moču rozdeľujeme na tri stupne:

1. stupeň – občasný únik moču, t. j. únik po kvapkách alebo únik max. 1 – 2x denne.
2. stupeň – častý únik moču, t. j. únik prúdom niekoľkokrát denne objektivizovaný anamnézou, mikčným denníkom alebo plienkovým testom.
3. stupeň – trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu (často spojený s inkontinenciou stolice).

Priebeh operácie, rekonvalescencia:

• Ide o bezpečný a rýchly ambulantný zákrok bez potreby anestézie.
• Minimálne invazívne frakčné ošetrenie laserom (IncontiLaseTM) je efektívne, bezpečné a pohodlné a lieči príznaky u pacientov s miernym a stredným únikom moču (SUI). Je založené na fototepelnej stimulácii kolagénu, zmršťovaní a stiahnutí vaginálnej sliznice tkaniva a kolagénov a následne ústia močovej trubice.
• Lekár, ktorý vykonáva zákroky pomocou IncontiLase®, prešiel vedením odborníkov v lekárskej laserovej technológii, zahŕňajúcim hĺbkovú laserovú fyziku a interakcie laserových tkanív. To poskytuje potrebné vedomosti liečby IncontiLase a ďalšie postupy, ktoré môžu byť vykonané s týmto špeciálnym Er: laserovým systémom YAG.
• Žiadne zvláštne prípravy ani opatrenia pred zákrokom nie sú potrebné a po zákroku sa pacienti môžu okamžite vrátiť do svojej bežnej každodennej činnosti.

Pre koho nie je zákrok vhodný?

Zákrok nie je vhodný pre pacientky s akútnym ochorením, aktívnym zápalom, pacientky s vážnymi autoimunitnými ochoreniami, s nevyrovnaným diabetom, pre pacientky so zlou zrážanlivosťou krvi, s aktívnym herpesom a pre tehotné a dojčiace ženy.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.