Operácia brušnej hernie

Mini-laparoskopická operácia hernie pruhu poliklinika frais

Popis služby

Operácia brušnej hernie

Dnes už sú miniinvazívne zákroky bežnou formou riešenia mnohých zdravotných ťažkostí. Výnimkou nie je ani brušná hernia, ľudovo označovaná ako pruh či prietrž. V Poliklinike FRAIS vďaka špičkovému prístrojovému vybaveniu a tímu skúsených chirurgov pri jej operáciách využívame aj najmodernejšiu s týchto techník – tzv. minilaparoskopiu.

Vo výsledku ide o veľmi šetrný operačný zákrok v rámci jednodňovej chirurgie. Pacient po ňom netrpí bolesťami, jeho rekonvalescencia trvá len niekoľko dní a zostane mu iba miniatúrna až neviditeľná jazva. Minilaparoskopia je výrazne kratšia ako tradičný postup, predchádza mnohým komplikáciám, nežiadúcej incízii a s ňou spojeným rizikám. Jej cieľom je totiž maximálne redukovať operačný rozsah pri zachovaní nevyhnutnej radikálnosti výkonu. Je teda plnohodnotnou alternatívou, pri ktorej pacient dostáva rovnakú starostlivosť s výraznými benefitmi vrátane vyššieho komfortu a kratšej doby hospitalizácie.

Výhody minilaparoskopie:

  • Veľmi malý rozmer vstupných otvorov, bez nutnosti šitia – žiadne jazvy. Stopy po zavedení mikroinštrumentov v dĺžke iba 3 až 4 milimetre.
  • Jednodňová chirurgia
  • Rýchlejšia rekonvalescencia, PN nie je potrebná
  • Minimálne pooperačné bolesti

Nami využívané minilaparoskopické nástroje vyžadujú len veľmi malé vpichy. S ich pomocou dokážeme pacientovi odstrániť vak pruhu a eliminovať tak hrozby súvisiace s jeho zanedbaním. To môže vyústiť až do odumretia a zápalu zaškrtených brušných orgánov a tkanív. Hernia totiž predstavuje patologický presun orgánov či tkanív z miesta prirodzeného uloženia na iné. Najčastejšie je v slabinách (inguinálna) – jej obsahom je slepé črevo. Nezriedka sa však vyskytuje aj v oblasti pupka (umbilikálna) a v nadbruší (epigastrická), vylúčený však nie je vznik prietrže i v inej lokalite. Trpí ňou každý desiaty človek, aj keď slovo trpí nie je úplne presné – väčšinou sú jej príznaky mierne, ide skôr o diskomfort. Ten sa však môže veľmi skomplikovať.

Priebeh operácie, rekonvalescencia:

  1. Všetky predoperačné vyšetrenia vykonávame výhradne v našom zariadení.
  2. Po vstupnej konzultácii chirurg dôkladne zhodnotí váš zdravotný stav. Vysvetlí vám možnosti operácie a s ňou spojené obmedzenia a riziká.
  3. Výkon prebieha v celkovej anestézii, pri ktorej naši anestéziológovia používajú najnovšie postupy a prípravky. Samotný operačný zákrok trvá približne 90 minút.
  4. V niektorých prípadoch pacienti už v priebehu 4 – 5 hodín po ukončení operácie môžu s doprovodom odísť do domácej starostlivosti. V iných môže lekár odporučiť jednodennú hospitalizáciu v našom zariadení.
  5. Po operačnom výkone je dôležité prísne dodržiavať odporučenia lekára.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.