Operácia hydrokély

Hydrokéla operácia urológia poliklinika frais

Popis služby

Niektoré zdravotné komplikácie týkajúce sa intímnych oblastí života si vyžadujú nielen odborný, ale aj veľmi osobný prístup. V Poliklinike FRAIS sa naň môžete spoľahnúť. Preto neodkladajte ani riešenie tak chúlostivých problémov, akým je hydrokéla.

Ide o ochorenie semenníka muža, pri ktorom sa v dôsledku chorobného hromadenia tkanivovej tekutiny zväčší semenník alebo obsah mieška. Jeho operácia spadá do kategórie jednodňovej chirurgie, kde pacient po zákroku odchádza do domáceho ošetrenia. Po výkone nedochádza k poruche reprodukčnej funkcie a ani k poruche erekcie.

Prvým krokom na ceste za jeho odstránením je konzultácia a USG vyšetrenie u lekára. V prípade, že ide o nádorový proces, odoberie nádorové markery. Všetko samozrejme prebieha po konzultácii s urológom. Je to on, kto posúdi nielen vhodnosť indikácie, ale aj reálnosť pacientových očakávaní. Až potom sa pristúpi k predoperačným vyšetreniam a samotnému zákroku.

Priebeh výkonu:

• Zákrok prebieha v lokálnej alebo celkovej anestézii. Lekár počas neho odstráni nahromadenú tekutinu a plastickou úpravou mieška vykoná opatrenia za zabránenie jej ďalšej tvorby v obaloch semenníka. Pri operácii vzniká malý rez na koži mieška, ktorý sa zašije a sterilne ošetrí.
• Po operácii sa miešok fixuje pomocou náplaste alebo suspenzorom a pacient odchádza do domácej starostlivosti.
• Ešte v ten istý deň sa odporúča miešok cez suspenzor chladiť priložením chladivého vaku s gélom alebo ľadom na 2 až 3 hodiny. Pacient by mal byť v ďalších dňoch v kľude, vyhýbať sa zdvíhaniu ťažkých bremien, neseniu tesnej bielizne a suspenzora. Je nevyhnutné dodržiavať hygienické odporúčania a sexuálnu abstinenciu. Stehy by mali po 10 až 20 dňoch spontánne vypadnúť, v opačnom prípade ich pri kontrole vyberie lekár.

Komplikácie operácie:

Po výkone sa u pacienta môže vyskytnúť hematóm, infekcia alebo opuch ošetrenej oblasti. Pri akýchkoľvek komplikáciách je nevyhnutné okamžite navštíviť ošetrujúceho lekára. Výkon je nevhodný pre pacientov s poruchami zrážania krvi, u pacientov so zlým zdravotným stavom a u pacientov trpiacich erektilnou dysfunkciou.

V Polikline FRAIS ponúkame možnosť uhradiť zákroky plastickej chirurgie aj v splátkach. Pre viac informácií nás kontaktuje.

Spoločne vyriešime vaše zdravotné problémy.

Súvisiace služby